Formand

Formand

Navn: Lillian Christensen

Tlf: 30288786

mail: slot-madsen@mail.dk

Ansvarsområder: Kontakt til Kommune, Kontakt til FBU

 

sekretær

Sekretær

Navn: Hanne Eriksen

Tlf: 30298788

mail: fc.nrlyn@gmail.com

Ansvarsområder: Hjemmeside, facebookside, Tågen Letter, mail.

 

ungdom

Ungdom/senior

Navn: Tanja Praem

Tlf: 

mail: tanjanrlyn@gmail.com

Ansvarsområder: materialeindkøb, ungdom/senior, halbooking.

 

kampfordeler

kampfordeler

Navn: Claus Jeppesen

Tlf: 30497397

Mail: claus.jeppesen@gmail.com

Ansvarsområder: sponsorer, kampfordeler, dommere, ambassadør

 

fundraiser

Fundraiser

Navn: Klaus Guldbrandtsen

Tlf: 21212128

mail:klausguldbrandt@gmail.com

Ansvarsområder: Fonde og sponsorater, indkøb af materialer.

 

Kasserer

Navn: Susanne Kronstedt

Tlf: 24614202

mail: fc.nrlyn.kasserer@gmail.com

Ansvarsområder: Regnskab